Pravno obvestilo

Ogledovanje vsebin spletnih strani empor.si pomeni avtomatično pristajanje na spodnje pogoje. V primeru, da nam na straneh empor.si ponudite katerikoli osebni podatek, se zavezujemo, da bomo spoštovali vašo zasebnost.

Pogoji uporabe

Vse informacije grafične podobe in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine ipd.), vsebovane na spletnih straneh empor.si, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del izdelka oz. ga želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo (link) na te spletne strani. Za reklamno pasico lahko kontaktirajo administratorje na empor@empor.si.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani empor.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Lastniki strani empor.si si pridržujejo pravico spremeniti pogoje, ki bodo spremenjeni objavljeni na www.empor.si.

 

Varovanje osebnih podatkov

V primeru, da nam na straneh empor.si ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov:

  • Podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.
  • Naročniki na naš časopis se lahko kadarkoli odjavijo iz baze naročnikov s pomočjo obrazca, ki ga na opaznem in enostavno dostopnem mestu objavljamo v vsaki številki. Dogaja se, da ljudje vpišejo na listo naročnikov tudi svoje prijatelje. Tega žal ne moremo preprečiti, zato ponudimo v vsaki številki preprost način za odjavo. V kolikor ste prejeli obvestilo o novi številki pomotoma, se vam za to iskreno opravičujemo.
  • Naše baze e-poštnih naslovov redno čistimo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.

Empor d.o.o.